Autor: admin

EM6 Mariusz Olszewski NIP: 7761455344 NR Konta: 51 1140 2004 0000 3502 7417 1737 Warszawa, 03-140, Odkryta 46C / 36

Covid19 online

https://facebook.com/events/s/weinnovatorsclub-sir-andrew-li/3322675431090077/?ti=as

Czytaj więcej

Usprawnienia Ośrodków Zdrowia wszystko dla Pacjenta

Usprawniając #obsługę #ośrodków zdrowia, które się zamykają przed pacjentem w trudnych warunkach, proponuję obligatoryjnie #zakup lub #wynajem telefonów, tyle ile jest pielęgniarek i lekarzy dostępnych w danym ośrodku #zdrowia aby zwiększyć obsługę zdalną dla pacjenta lub otwarcie ośrodków zdrowia i przyjmowanie pojedyńczo pacjentów jak się to odbywa w aptekach, bankach i innych. #MZ, #MC, #MP […]

Czytaj więcej

Corona Virus – #COVIT19

Natura domaga się szybszego rozwoju #świata a  Corona Virus – #COVIT19 i inne, wprowadza środki #ekstraordynaryjne eliminując osoby starsze i słabsze jednostki, które #hamują rozwój społeczny i generują obciążenia, możemy się bronić i wydłużać #czas #rozwoju Świata, przenosząc problem na młodsze społeczeństwo.Czy to jest właściwe podejście? Państwa, które zamykają gospodarki wprowadzając panikę przed covid19, będą […]

Czytaj więcej

ESB OSOZ

<?xml version=’1.0′ encoding=’UTF-8′?><soap:Envelope xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”><soap:Header/><soap:Body><ns2:addBusinessCardResponse xmlns:ns2=”http://next.wektorservice.esb.osoz.pl/”>……..;-)

Czytaj więcej

Process Monitor

Monitorowanie procesów all 😉 https://docs.microsoft.com/pl-pl/sysinternals/downloads/procmon

Czytaj więcej

Just How To Be Considered A Leader

Custom article writing has changed into a popular endeavor during the last year or two. The expert writers are also capable enough to write an extensive selection of custom papers. Often these are some things that pupils frequently realize when they are composing a customized composition and if they wish to locate a custom composition. […]

Czytaj więcej

How to Get Into University

Should youn’t need to over-pay for essay, our crew of professionals is prepared to help you. The latter writing an essay for university business isn’t merely an exceptionally specialist on-line essay writing support offering students a substantial group of outstanding composing options, but the business stands among the most dependable article writing service picks you […]

Czytaj więcej

Category and/or concept of self-directed learning in educational strategy

Category and/or concept of self-directed learning in educational strategy

Self-directed training (SDL) is definitely an educational plan by which pupils, directed with a teacher’s instruction, determine what and just how that they comprehend. Czytaj więcej

Simple tips to safeguard a program operate in psychology? Whatever some sort of undergraduate ought to know

Simple tips to safeguard a program operate in psychology? Whatever some sort of undergraduate ought to know

The last type of each created as well as correspondingly performed course tasks are presented towards the division inside as a result occasion. Czytaj więcej

Methodical suggestions for composing coursework. Just what so when should students do?

Methodical suggestions for composing coursework. Just what so when should students do?

Study work is an crucial element of working out to highly trained experts as part of advanced schooling organizations. Czytaj więcej