Chiến lược tại sòng bạc Ma Cao, 10 quy tắc bí mật được.